Sąd Obwodowy w Królewskiej Hucie

Sygnatura
12/678/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Sprawy cywilne: akta rejestrowe przedsiębiorstw z lat 1898-1945, sygn. 1-50 II. Sprawy karne: sprawy procesów karnych dotyczące przestępstw pospolitych, handel pokątny, utrzymywanie łączności z jeńcami wojennymi, nielegalne przejście granicy, porzucenie pracy, niezdanie broni i umundurowania wojskowego, sprawy prywatne o obrazę i zniesławienie z lat 1939-1945, sygn. 51-210 dopływ nieopracowany: sprawy cywilne z lat 1940-1945, 708 poz. (spis nr 1) sprawy gruntowe: 1817-1944, 15 j. (spis nr 2) Rejestr karny z lat 1941-1945, 16 j. Uznania za zmarłego z lat 1914-1930, 4 j. Przepisy ogólne sądu z lat 1885-1904, 3 j. Rejestry urodzeń, zgonów, dzieci pod opieką prawną sądu z lat 1803-1944, 9 j.

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Chorzowie został utworzony po zajęciu Górnego Śląska przez Niemców w 1939 roku. Podlegał Sądowi Krajowemu w Bytomiu -Katowicach. Dzielił się na oddziały. W zakres jego czynności wchodziły sprawy: ogólnoorganizacyjne, procesowe cywilne z zakresu sądownictwa niespornego i karne. Sąd Obwodowy w Chorzowie zakończył działalność w 1945 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Rożkowicz, Katowice 1966]

Daty skrajne:

[1803-1930] 1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1803-1930, 1803-1930, 1939-1945, 1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Königshütte

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1072

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

210

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak spisy dla 48 j.
spis zdawczo-odbiorczy Tak nr 1 -708 j., nr 3 - 106 j.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 210 j.
indeks osobowy Nie
spis roboczy Tak spisy dla 48 j.
spis zdawczo-odbiorczy Tak nr 1 -708 j., nr 3 - 106 j.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 210 j.
indeks osobowy Nie

KM 3.03.1967, 0014-2