Urząd Stanu Cywilnego w Radzionkowie

Sygnatura
12/753/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
11308

Zawartość:

Akta stanu cywilnego: księgi urodzeń, ślubów i zgonów, skorowidze z lat 1874-1909, sygn. 1-96 Spis zdawczo-odbiorczy nr 2 Księgi urodzeń z lat 1904-1915, sygn. 1-12 Księgi małżeństw z lat 1904-1935, sygn. 13-44 Księgi zgonów z lat 1904-1935, sygn. 45-78 Akta zbiorowe do ksiąg urodzeń za lata 1904-1915, do ksiąg małżeństw za lata 1914-1929 i ksiąg zgonów za lata 1924-1927, sygn. 79-81 Skorowidz do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1910-1940, sygn. 82-87

Dzieje twórcy:

Urząd Stanu Cywilnego w Radzionkowie został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 1874 roku z mocą obowiązującą od 1 października tegoż roku. Decyzja ta wynikała z ogólnopruskiej ustawy z 9 marca 1874 roku odnośnie ustanowienia cywilnej rejestracji stanu cywilnego. Urząd działał w obrębie powiatu tarnogórskiego i obejmował dobra rycerskie i wieś Radzionków. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Z. Jedynak, Katowice 2006]

Daty skrajne:

1874-1935 [1940]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1935, 1935-1940.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Radzionkau

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

183

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

96

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.15

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 96 j.
spis roboczy Tak sygn. 97-183

KM 18.12.2006, 0010-6/06; zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-96