Komendy powiatowe Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" - zbiór zespołów szczątkowych

Sygnatura
36/161/0
Daty skrajne
1952-1955
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

161/1 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Chełmie rozkazy własne z lat 1954-1955 (sygn. 1-2); sprawozdania ogólne i statystyka z 1954 r. (sygn. 3); plany pracy z lat 1954-1955 (sygn. 4-5); szkolenie z 1954 r. (sygn. 6); sprawozdania z pracy z lat 1954-1955 (sygn. 7-8); werbunki do szkół zawodowych z lat 1954-1955 (sygn. 9-10); sprawy wcieleń do brygad SP z 1954 r. (sygn. 11); ewidencja młodzieży SP z lat 1954-1955 (sygn. 12-13); skargi i zażalenia, reklamacje z lat 1954-1955 (sygn. 14-15); sprawy brygad SP z lat 1954-1955 (sygn. 16-17); prace społeczne z 1954 r. (sygn. 18); sprawy ogólno-gospodarcze z lat 1954-1955 (sygn.19-20); sprawy SP z lat 1954-1955 (sygn. 21-22); sprawy hufców miejskich i fabrycznych z 1954 r. (sygn. 23); 161/2 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Hrubieszowie dowody przychodowo-rozchodowe z lat 1952-1954 (sygn. 1-3, 6-7); planowanie pracy z 1955 r. (sygn. 4); sprawy kadrowe z 1955 r. (sygn. 5); prace społeczne z 1955 r. (sygn. 8); sprawy finansowe z 1955 r. (sygn. 9); sprawy ogólno-gospodarcze z 1955 r. (sygn. 10); 161/3 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" we Włodawie przepisy ogólne, rozkazy, zarządzenia z lat 1953-1955 (sygn. 1-9); korespondencja z lat 1954-1955 (sygn. 10-11); plany pracy z lat 1953-1954 (sygn. 12-13); szkolenia z lat 1953-1954 (sygn. 14-16); sprawy organizacyjne z 1953 r. (sygn. 17); sprawy kulturalno-oświatowe z 1953 r. (sygn. 18); werbunki i wcielenia do brygad SP z 1953 r. (sygn. 19); werbunki do szkół zawodowych SPZ z lat 1954-1955 (sygn. 20-21); sprawy LZS z 1953 r. (sygn. 22); sprawy brygad z lat 1954-1955 (sygn. 21-25); ewidencja młodzieży SP z 1954 r. (sygn. 26); prace społeczne z lat 1953-1953 (sygn. 27-28); sprawy personalne z lat 1953-1955 (sygn. 29-31); sprawy kwaterunkowe z lat 1954-1955 (sygn. 32-33): sprawy finansowe z lat 1953-1954 (sygn. 34-35); sprawy mundurowo-materiałowe i LZS z lat 1954-1955 (sygn. 36-37); sprawy gospodarcze z lat 1953-1954 (sygn. 38-39); sprawy komendy powiatowej z 1953 r. (sygn. 40); księgi materiałowe z lat 1953-1954 (sygn. 41-48, 51); arkusze spisowe sprzętu z 1952 r. (sygn. 49-50); książka ewidencji sprzętu uzbrojenia z 1954 r. (sygn. 53); książka inwentarzowa sprzętu kwaterunkowego z 1954 r. (sygn. 53); protokoły zdawczo-odbiorcze z 1953 r. (sygn. 54)

Dzieje twórcy:

161/1 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Chełmie została powołana w 1948 r. Jej rozwiązanie nastąpiło w 1955 r. Siedziba organizacji mieściła się w Chełmie. Status prawny – wojsko i organizacje paramilitarne. 161/1 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Hrubieszowie została powołana w 1948 r. Jej rozwiązanie nastąpiło w 1955 r. Siedziba organizacji mieściła się w Hrubieszowie. Status prawny – wojsko i organizacje paramilitarne. 161/1 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” we Włodawie została powołana w 1948 r. Jej rozwiązanie nastąpiło w 1955 r. Siedziba organizacji mieściła się we Włodawie. Status prawny – wojsko i organizacje paramilitarne. W skład Komendy Powiatowej PO „Służba Polsce” wchodzili: komendant, zastępca, sekretarz i instruktorzy: szkolenia politycznego, kulturalno-oświatowego, przysposobienia wojskowego, wychowania fizycznego. Biura Komendy znajdowały się przeważnie przy rejonowych komandach uzupełnień. „Służba Polsce” obejmowała młodzież w wieku od 16 do 21 lat. Nauka trwała 3 lata, zaś obowiązek wykonywania pracy dla Państwa nie mógł przekraczać 6 miesięcy dla młodzieży w okresie przedpoborowym. Oprócz nauki i pracy okresowej młodzież należąca do „SP” mogła być powoływana do pracy dorywczej ale nie dłużej jak 3 dni w miesiącu. Młodzież „SP” należała do hufców, które dzieliły się na fabryczne, wiejskie, szkolne i miejskie. Szkolenie w hufcach obejmowało zajęcia: polityczno-wychowawcze, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe. We wszystkich hufcach wiejskich prowadzone było szkolenie rolnicze. Młodzież należąca do hufców brała udział w pracach społecznych obejmujących m.in. pomoc dla państwowych gospodarstw rolnych i spółdzielni produkcyjnych przy pracach w polu, oczyszczaniu pól z chwastów, budowie dróg i mostów, zalesianiu nieużytków. Młodzież zorganizowana była najczęściej w brygadach czynnych w okresie maja od października. Służba w brygadach trwała przez okres jednego turnusu.

Daty skrajne:

1952-1955

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

87

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

87

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak