Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Sosnowcu

Sygnatura
12/2109/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1901-1909, sygn. 1-32

Dzieje twórcy:

Okręg bóżniczy w Sosnowcu zaczął się kształtować pod koniec XIX wieku. W 1894 roku Żydzi wznieśli w Sosnowcu synagogę przy ulicy Policyjnej. Dopiero jednak w grudniu 1898 roku piotrkowskie władze gubernialne wyraziły zgodę na utworzenie Sosnowieckiego Okręgu Bóżniczego. W latach 1896-1900 obowiązki rabina w tym okręgu pełnił Abram Majer Gitler. W wyniku wyborów 8 sierpnia 1900 roku rabinem został Dawid Zaltztein (Steinzalt), a Abram Majer Gitler od 1902 roku był podrabinem. Do Sosnowieckiego Okręgu Bóżniczego należało w 1903 roku 417 rodzin, a w 1913 roku 739 rodzin. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. E. Dudek, Katowice 2004]

Daty skrajne:

1901-1909

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1901-1909.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

32

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak

KM 18.12.2003, 0010-8/03