Bank Rolny Oddział Powiatowy w Chełmie

Sygnatura
36/165/0
Daty skrajne
[1947] 1949-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokół z przekazania agend KKO Chełm z 1949 r. (sygn. 1); bilanse z lat 1949-1950 (sygn. 2-3); kontrola realizacji inwestycyjnych przedsiębiorstw: sprawozdania z lustracji PGR okręgu lubelskiego z lat 1950-1951 (sygn. 4); sprawozdania z kontroli realizacji inwestycji spółdzielni produkcyjnych z lat 1951-1954 (sygn. 5-7); plany - projekty techniczne przebudowy budynków PGR z lat 1952-1954 (sygn. 8); projekt podstawowy na kapitalny remont stajni w PGR Bezek z 1951 r. (sygn. 9); plan inwentaryzacyjny budynku w PGR Husynne z 1951 r. (sygn. 10); plan produkcyjno-finansowy na 1951 r. BPP w Chełmie z 1951 r. (sygn. 11); plan techniczno-produkcyjno-finansowy na 1952 rok z 1952 r. (sygn. 12); bilanse roczne BPP w Chełmie z lat 1952-1953 (sygn. 13-14)

Dzieje twórcy:

Bank Rolny Oddział Powiatowy w Chełmie powstał w 1948 r. W 1953 r. przeprowadzona została reorganizacja, w wyniku której został zlikwidowany. Siedziba Banku mieściła się w Chełmie, przy ulicy Mickiewicza 17. Status prawny – instytucja finansowa, bank. Podstawowym zadaniem banku było kredytowanie oraz kontrolowanie pod względem finansowym inwestycji i produkcji w gospodarce rolnej, leśnej, zarówno państwowej, jak prywatnej, spółdzielczej, oraz w przemyśle drzewnym..

Daty skrajne:

[1947] 1949-1954

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1947, 1949-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.13

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.13

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak