Urząd Stanu Cywilnego w Miasteczku Śląskim

Sygnatura
12/2523/0
Liczba serii
7
Liczba skanów
7581

Zawartość:

Księgi pierwopisów: Księgi Urodzeń z lat 1874-1916, sygn. 1-30, 91-103, Księgi Małżeństw z lat 1874-1936, sygn. 31-60, 104-136 Księgi Zgonów z lat 1874-1936, sygn. 61-90, 137-169 Księgi wtóropisów: Księgi Urodzeń z lat 1874-1905, 1910-1915, sygn. 170-178, 197-204 Księgi Małżeństw z lat 1874-1898, 1904-1921, 1923-1935, sygn. 179-187, 205, 206 Księgi Zgonów z lat 1874-1931, sygn. 188-196, 207-209

Dzieje twórcy:

Urząd Stanu Cywilnego w Miasteczku Śląskim prowadził rejestrację aktów stanu cywilnego od 3 października 1874 roku na mocy ustawy Państwa Pruskiego z 1874 roku powołującej działalność urzędów stanu cywilnego. W okresie od 1874 roku do 1903 rejestracji w Urzędzie podlegały zdarzenia z następujących miejscowości: Georgenberg, Groß Zyglin i Klein Zyglin. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. L. Kubecka, Miasteczko Śląskie 2006]

Daty skrajne:

1874-1936

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Georgenberg

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

209

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

90

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.06

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1-90
spis zdawczo-odbiorczy Tak sygn. 91-209

KM 6.06.2006, 0010-2