Akta instytucji kredytowych w Chełmie - zbiór zespołów szczątkowych

Sygnatura
36/169/0
Daty skrajne
1911-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

169/1 Chełmskie Rolniczo-Gospodarcze Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Chełmie protokoły, księga wkładów, weksle, obroty z lat 1911-1939 (sygn. 1-12); księga kredytów z lat 1927-1930 (sygn. 12a); protokoły walnych zebrań członków Towarzystwa z lat 1927-1931 (sygn. 13); księga rachunków i weksli z 1929 r. (sygn. 13a); sprawy ogólno-organizacyjne z lat 1927-1937 (sygn. 14); akta rewizji ksiąg, kasy z lat 1927-1939 (sygn. 15); bilanse i sprawy finansowe z lat 1931-1938 (sygn. 16); księga udziałów z 1929 r. (sygn. 17); kontrola długów, udziałów z 1929 r. (sygn. 18); korespondencja zwrotu długów z lat 1928-1938 (sygn. 19); przykładowe weksle i wnioski członków Towarzystwa z lat 1919-1920 (sygn. 20) 169/2 Polska Kasa Bezprocentowa w Chełmie książka protokołów z lat 1936-1939 (sygn. 1)

Dzieje twórcy:

169/1 Chełmskie Rolniczo-Gospodarcze Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Chełmie funkcjonowało w latach 1911-1939. Siedziba Towarzystwa mieściła się w Chełmie, przy ulicy Reformackiej 15. Status prawny – instytucja kredytowa Zadaniem Towarzystwa było udzielanie kredytu drobnym przemysłowcom, handlowcom oraz rolnikom na zakup gospodarstwa rolnego lub narzędzi i inwentarza oraz towarów. Do jego władz należała rada nadzorcza, zarząd, komitet przyjmujący i komisja rewizyjna. 169/2 Polska Kasa Bezprocentowa w Chełmie funkcjonowała w latach 1936-1939. Siedziba Kasy mieściła się w Chełmie. Status prawny – instytucja kredytowa Zadaniem Kasy było wspieranie kupców i rzemieślników niewielkimi kredytami. Członkowie rekrutowali się głównie z drobnych kupców i rzemieślników oraz przedstawicieli związków i stowarzyszeń. Budżet tworzyły składki członkowskie, dotacje budżetu miejskiego i datki zadeklarowane przez firmy polskie.

Daty skrajne:

1911-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1911-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak