Urząd Stanu Cywilnego w Chełmie Śląskim

Sygnatura
12/2582/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
6113

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1878-1917 sygn. 1-29, 130-138 Księgi małżeństw z lat 1878-1937, sygn. 30-61, 139-157 Księgi zgonów z lat 1878-1937, sygn. 62-90, 158-174 Skorowidze z lat 1878-1906, sygn. 91-129

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach a więc także i na Śląsku zostały powołane do życia na mocy ustawy Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung z 6 marca 1874 roku. Wprowadziła ona między innymi obowiązek rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. Ustawa weszła w życie 1 października 1874 roku. W rok później zastąpiona została ustawą z 6 lutego 1875 roku obejmującą całą Rzeszę Niemiecką. Urząd Stanu Cywilnego w Chełmie Śląskim rozpoczął działalność 1 stycznia 1878 roku na mocy decyzji Nadprezydenta Prowincji Śląskiej z dnia 28 listopada 1877 roku. Do czasu utworzenia samodzielnego Urządu Stanu Cywilnego zdarzenia z tego terenu rejestrowane były w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kopciowicach. Rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmie Śląskim podlegały zdarzenia z terenu dóbr i gmin Klein Chelm i Gross Chelm. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. B. Kurdyk, Katowice 2009]

Daty skrajne:

1878-1922 [1937]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1878-1922, 1922-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Gross Chelm

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

174

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

129

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.4

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1-129
spis zdawczo-odbiorczy Nie sygn. 130-174

KM 14.06.2007, 0010-2/07, KM 14.12.2009, 0010-8/09 (rewizja)