Urząd Stanu Cywilnego w Załężu

Sygnatura
12/2593/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
24883

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1874-1917, sygn. 1-45, 116-121, 129-141 Księgi małżeństw z lat 1874-1932, sygn. 46-78, 122-124, 142-168 Księgi zgonów z lat 1874-1932, sygn. 79-111, 125-127, 169-193 Alegata z lat 1919, 1922-1932, sygn. 194-222 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1874-1932, sygn. 112-115, 128, 223-226

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. Ustawa weszła w życie 1 października tegoż roku. W rok później zastąpiona została ogónoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Załężu obejmował następujące miejscowości: Załęże i Załęską Hałdę. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. J. Koziarczyk, Katowice 2007]

Daty skrajne:

1874-1932

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Zalenze

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

226

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

128

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.12

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.32

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie 98 j.a., sygn. 129-226

KM 4.10.2007, 0010-4/07, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-128, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA