Sąd Obwodowy w Rudzie

Sygnatura
12/2616/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy organizacyjne sądu, z lat 1939-1944, sygn. 1-4 Sprawy urzędu stanu cywilnego z lat 1939-1944, sygn. 5-10 Sprawy o uznanie za zmarłego z lat 1928-1944, sygn. 11-51 Sprawy spadkowo-testamentowe z lat 1929-1955, sygn. 52-239 Sprawy familijne z lat 1924-1947, sygn. 240-881, 881ab Akta spraw karnych z lat 1939-1945, sygn. 882-956, 887a Akta spraw cywilnych z lat 1939-1948, sygn. 957-981 Akta spraw własnościowych z lat 1937-1944, sygn. 982-1177, 984a

Dzieje twórcy:

Sądy okupacyjne na włączonych do Rzeszy terenach Górnego Śląska rozpoczęły działalność we wrześniu 1939 roku na podstawie zarządzeń dowódcy III Korpusu Wojsk Ochrony Pogranicza oraz prezesa Sądu Krajowego w Bytomiu. Dla Górnego Śląska został powołany w 1941 roku Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach, któremu podlegały wszystkie sądy krajowe i pośrednio wszystkie sądy obwodowe z obszaru Prowincji Górny Śląsk. Sąd Obwodowy w Rudzie podlegał bezpośrednio Sądowi Krajowemu w Gliwicach i w wyższej instancji Wyższemu Sądowi Krajowemu w Katowicach. Obejmował swoją działalnością gminy Chebzie, Godula i Orzegów, Bielszowice, Kończyce, Makoszowy, Pawłów i Ruda. Z końcem 1943 roku gminy Makoszowy, Kończyce, Bielszowice i Pawłów zostały wyłączone z właściwości działania Sądu Obwodowego w Rudzie i objęte działaniem Sądu Obwodowego w Zabrzu. Sądy obwodowe na terenach włączonych do Rzeszy miały w zasadzie rozpatrywać tylko sprawy cywilne, a ze spraw karnych tylko pomniejsze, które zostały im przekazane generalnie lub w poszczególnych przypadkach przez sądy specjalne, będące właściwymi instancjami dla spraw karnych. Sądy obwodowe prowadziły księgi gruntowe oraz przejęły akta i pieczęcie byłych polskich notariuszy. Do obowiązków sądu obwodowego należało również egzekwowanie własnych wyroków, przy sądzie działał więc komornik. Wyroki przedwojennych sądów polskich egzekwowała prokuratura. Sąd Obwodowy w Rudzie zakończył działalność w 1945 roku.

Daty skrajne:

[1924] 1939-1945 [1955]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1924-1939, 1939-1945, 1945-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Ruda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1183

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

2

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
brak pomocy Nie
spis zdawczo-odbiorczy Tak