Urząd Stanu Cywilnego w Piotrowicach

Sygnatura
12/2621/0
Daty skrajne
1874-1922 [1947]
Liczba serii
5
Liczba skanów
9318

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1874-1917, sygn. 1-33, 103-105, 139-146 Księgi małżeństw z lat 1874-1937, sygn. 34-66, 106-108, 147-174 Księgi zgonów z lat 1874-1937, sygn. 67-99, 109-111, 175-202 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1947, sygn. 100-102, 138 Alegata do ksiąg małżeństw z lat 1875-1885, 1891-1909, sygn. 112-137

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Piotrowicach został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 1874 roku z mocą obowiązującą od 1 października tegoż roku. Urząd obejmował swoim działaniem miejscowości: Piotrowice, Kostuchna, Ochojec, Skotnica, Zadole i Ligota. Zadole i Ligota należały do tego urzędu do 1908 roku. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. J. Koziarczyk, Katowice 2007]

Daty skrajne:

1874-1922 [1947]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1922, 1922-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Petrowitz

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

202

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

138

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.73

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.48

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie 64 j. sygn. 139-202

KM 17.12.2007, 0010-8; zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-138