Urząd Stanu Cywilnego w Murckach

Sygnatura
12/2622/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
6268

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1874-1917, sygn. 1-33, 105, 106, 112-114 Księgi małżeństw z lat 1874-1937, sygn. 34-66, 107, 108, 115-122, 140 Księgi zgonów z lat 1874-1937, sygn. 67-99, 109, 110, 123-139 Alegata z lat 1923, 1925-1937, sygn. 141-154 Skorowidze do ksiąg z lat 1874-1909, sygn. 100-104, 111

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Murckach został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 1874 roku z mocą obowiązującą od 1 października tegoż roku. Urząd obejmował swoim działaniem miejscowości: Murcki, Czułów, Wygorzele i Wesoła. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. J. Koziarczyk, Katowice 2007]

Daty skrajne:

1874-1922 [1937]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1922, 1922-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Emanuelssegen

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

154

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

111

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.98

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.18

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie sygn. 112-154

KM 17.12.2007, 0010-8; zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-111, zdigitalizowano całość zespołu, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA