Urząd Stanu Cywilnego w Wełnowcu

Sygnatura
12/2625/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
26743

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1874-1917, sygn. 1-33, 105-107, 133-137 Księgi małżeństw z lat 1874-1937, sygn. 34-66, 108-110,138-158 Księgi zgonów z lat 1874-1937, sygn. 67-99, 111-113, 159-183 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1927, małżeństw 1828-1939, zgonów 1928-1946, sygn. 100-104, 132, 221-222 Alegata do ksiąg małżeństw z lat 1876, 1880-1882-1889, 1893-1894, 1899-1905, 1910-1913, 1919-1937sygn. 114-131, 184-220

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Wełnowcu został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 17 września 1874 roku z mocą obowiązującą od 1 października tegoż roku. Urząd obejmował swoim działaniem miejscowości: Wełnowiec, Bytków, Józefowiec. Bytków należał do Wełnowca do 1913 roku. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. J. Koziarczyk, Katowice 2007]

Daty skrajne:

1874-1922 [1946]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1922, 1922-1946.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Hohenlohehütte

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

222

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

132

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.38

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.38

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie 90 j. sygn. 133-222

KM 17.12.2007, 0010-8