Urząd Stanu Cywilnego w Mysłowicach - Zamku

Sygnatura
12/2627/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
7568

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1874-1909, sygn. 1-33, 90-92 Księgi małżeństw z lat 1874-1909, sygn. 34-56, 93-95 Księgi zgonów z lat 1874-1909, sygn. 57-84, 96-98 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1925, sygn. 85-89, 101 Alegata do ksiąg małżeństw z lat 1908, 1909, sygn. 99-100

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Mysłowicach-Zamku został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 17 września 1874 roku z mocą obowiązującą od 1 października tegoż roku. Urząd obejmował swoim działaniem miejscowości: dobra Mysłowice-Zamek, Janów, Huta Arnolda, Huta Rozalia, Huta Zofia, Kopalnia Agata, Kopalnia Jakuba, Kopalnia Zuzanna. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. J. Koziarczyk, Katowice 2007]

Daty skrajne:

1874-1922 [1951]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1922, 1922-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Schloss Myslowitz

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

193

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

101

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.88

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.03

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie sygn. 102-193

KM 17.12.2007, 0010-8, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA, zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-101