Urząd Stanu Cywilnego w Ziemięcicach

Sygnatura
12/2652/0
Daty skrajne
1874-1935
Liczba serii
4
Liczba skanów
4409

Zawartość:

Inwentarz książkowy Księgi urodzeń, z lat 1874-1903, sygn. 1-9 Księgi małżeństw z lat 1874-1904, sygn. 10-17 Księgi zgonów, z lat 1874-1903, sygn. 18-25 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów, z lat 1874-1904, sygn. 26-28 Spis zdawczo-odbiorczy Księgi urodzeń z lat 1904-1914, sygn. 29-32 Księgi małżeństw z lat 1905-1935, sygn. 33-41 Księgi zgonów z lat 1904-1932, sygn. 42-49 Skorowidze do ksiąg urodzeń z lat 1904-1914, małżeństw z lat 1905-1935, zgonów z lat 1904-1932, sygn. 50-52

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Ziemięcicach został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 17 września 1874 roku z mocą obowiązującą od 1 października tegoż roku. Urząd obejmował swoim działaniem miejscowości: Ziemięcice, Świętoszowice, Przezchlebie. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. B. Kurdyk, Katowice 2008]

Daty skrajne:

1874-1935

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Ziemientzitz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

52

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

28

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1-28
spis zdawczo-odbiorczy Tak sygn. 29-52

KM 16.06.2008, 0010-3/08, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-28, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA