Urząd Stanu Cywilnego w Wieszowej

Sygnatura
12/2654/0
Daty skrajne
1874-1934
Liczba serii
4
Liczba skanów
5924

Zawartość:

Inwentarz książkowy: Księgi urodzeń z lat 1874-1905, sygn. 1-12 Księgi małżeństw z lat 1874-1904, sygn. 13-20 Księgi zgonów z lat 1874-1904, sygn. 21-28 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1874-1905, sygn. 29-31 Spis zdawczo-odbiorczy: Księgi urodzeń, z lat 1906-1916, sygn. 32-37 Księgi małżeństw z lat 1905-1934, sygn. 38-47 Księgi zgonów z lat 1905-1934, sygn. 48-55 Skorowidze do ksiąg urodzeń z lat 1906-1916, małżeństw z lat 1905-1931, zgonów z lat 1905-1934, sygn. 56-58

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Wieszowej został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 17 września 1874 roku z mocą obowiązującą od 1 października tegoż roku. Urząd obejmował swoim działaniem miejscowości: Wieszowa. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. B. Kurdyk, Katowice 2008]

Daty skrajne:

1874-1934

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1934, 1874-1934.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Wieschowa

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

58

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

31

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1-31
spis zdawczo-odbiorczy Tak sygn. 32-58
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1-31
spis zdawczo-odbiorczy Tak sygn. 32-58

KM 16.06.2008, 0010-3, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-31, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA