Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie

Sygnatura
12/2732/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
398

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1909-1915, sygn. 1, 5-18 Księgi małżeństw z lat 1909-1932, sygn. 2, 19-35 Księgi zgonów z lat 1909-1932, sygn. 3, 36-58 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1909-1932, sygn. 4, 78-80 Alegata do ksiąg małżeństw z lat 1910-1915, 1919-1925, 1927-1932, sygn. 59-77

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach zostały powołane na mocy ustawy z dnia 9 marca 1874 roku (Gesetz űber die Beurkundung des Personenstandes), która wprowadziła obowiązek świeckiej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz organizację urzędów stanu cywilnego. Ustawa weszła w życie 1 października 1874 roku. W rok później została zastąpiona ogólnoniemiecką ustawą z dnia 6 lutego 1875 roku obejmującą całą Rzeszę Niemiecką. Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie został utworzony 1 stycznia 1909 roku, decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 5 listopada 1908 roku. Powstały Urząd został w całości wydzielony z terenu działania Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrowicach, gdzie wcześniej rejestrowano akty stanu cywilnego z Ligoty. Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie obejmował gminę Ligota wraz z Zadolem. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. P. Matuszek, Katowice 2010]

Daty skrajne:

1909-1922 [1932]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1909-1922, 1922-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Ellgoth

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

80

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.58

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.08

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie 76 j. sygn. 5-80

KM 07.10.2010, 0010-5/10