Urząd Stanu Cywilnego w Mysłowicach

Sygnatura
12/2790/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
20295

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1874-1912, sygn. 1-48, 125-134 Księgi małżeństw z lat 1874-1912, sygn. 49-84, 135-139 Księgi zgonów z lat 1874-1912, sygn. 85-119, 140-144 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1912, sygn. 120-124 Spis zdawczo-odbiorczy: Księgi urodzeń z lat 1913-1920, sygn. 145-151, 207-209, 363-365 Księgi małżeństw z lat 1913-1940, sygn. 152-178, 210-213, 366-370 Księgi zgonów z lat 1913-1940, sygn. 179-206, 214-215, 371-374 Alegata do ksiąg małżeństw z lat 1876-1879, 1881-1883, 1885-1939, sygn. 216-323, 375-385 Akta zbiorowe do ksiąg zgonów z lat 1900-1928, 1930-1939, sygn. 331-362, 387 Wykaz zapowiedzi z lat 1932-1945, sygn. 386

Dzieje twórcy:

Urząd Stanu Cywilnego w Mysłowicach [Standesamt Myslowitz] został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej 1 października 1874 roku. Działał na podstawie pruskiej ustawy z dnia 9 marca 1874 roku Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung, która w roku następnym zastąpiona została przepisami ogólnoniemieckimi. Do jego głównych zadań należała świecka rejestracja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Okręg Urzędu obejmował miasto Mysłowice. Obowiązki urzędnika stanu cywilnego ustawowo pełnił burmistrz. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. T. Hajewski , Katowice 2014]

Daty skrajne:

1874-1922 [1945]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Myslowitz

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

387

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

144

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

15.9

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.31

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie dla urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1912
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1-144
spis zdawczo-odbiorczy Tak sygn. 145-387

KM D.0002.4.2014, 25.09.2014