Urząd Stanu Cywilnego w Imielinie

Sygnatura
12/2804/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
7931

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1875-1913, sygn. 1-39 Księgi małżeństw z lat 1875-1936, sygn. 40-78, 131-140 Księgi zgonów z lat 1875-1938, sygn. 79-118, 141-165 Skorowidze z lat 1875-1913, sygn. 119-130

Dzieje twórcy:

Od momentu powołania urzędów stanu cywilnego w Prusach w 1874 roku Imielin, podlegał terytorialnie Urzędowi Stanu Cywilnego w Dziećkowicach, który rozpoczął działalność 1 października 1874 roku. Na mocy decyzji Nadprezydenta Prowincji Śląskiej z 29 sierpnia 1874 roku Urząd Stanu Cywilnego w Dziećkowicach działał na terenie powiatu pszczyńskiego i obejmował: dobra dworskie i obszary gminne: Dziećkowice z przyległością Jazd, Imielin z przyległościami Cisowiec, Granice, Jamnice, Jazd, Pasieczki, Wioski, Kosztowy z przyległościami dworzec, Biały Brzeg, Dębina, Sosnowiec, Gać z przyległością Nowa Gać (Gutsbezirk und Gemeindebezirk Dzieckowitz mit Brussowa, Jast, Imielin mit Cissowitz, Granietz, Jamnitz, Jast, Passietzka, Wioska, Kosztow mit Bahndamm/Bahnhof, Bialebrzeg, Dembina, Sosnowietz, Gacz mit Neugacz). Decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej z 19 czerwca 1875 roku wyłączono terytorium gminy Imielin spod jurysdykcji Dziećkowic i utworzono Urząd Stanu Cywilnego w Imielinie, który obejmował wydzielone z Urzędu Stanu Cywilnego w Dziećkowicach obszary gminne: Imielin z przyległościami Cisowiec, Granice, Jamnice, Jazd, Pasieczki, Wioski, Kosztowy z przyległościami dworzec, Białybrzeg, Dębina, Sosnowiec, Gać z przyległością Nowa Gać (Gemeindebezirk Imielin mit Cissowitz, Granietz, Jamnitz, Jast, Passietzka, Wioska, Kosztow mit Bahndamm/Bahnhof, Bialebrzeg, Dembina, Sosnowietz, Gacz mit Neu-Gacz). Pierwszym kierownikiem Urzędu (Standesbeamten) był urzędnik pocztowy (Post-Agent) Heilscher z Imielina a jego zastępcą naczelnik urzędu okręgowego (Amtsvorsteher) Schröter z Dziećkowic, wcześniej kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dziećkowicach. Urząd miał swoją siedzibę w Imielinie, jednak okresowo akty wystawiano w miejscowościach: Dziećkowice, Chełm Wielki i Jazd. Przenosiny siedziby urzędu stanu cywilnego następowały w przypadku zmian na stanowisku kierownika urzędu lub pełnienia obowiązków przez zastępcę, w jego miejscu zamieszkania. Funkcjonowanie urzędu poza Imielinem miało miejsce w lutym 1878 roku, kiedy akty wystawiano w Dziećkowicach, od lutego do maja 1878 roku, kiedy akty wystawiano w Chełmie Wielkim oraz od kwietnia do lipca 1883 roku, kiedy akty wystawiano w miejscowości Jazd. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. T. Skowron, Katowice 2015]

Daty skrajne:

1875-1922 [1938]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1875-1922, 1922-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Imielin

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

165

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

130

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.16

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie sygn. 131-165

KM 10.11.2015