Cech Piekarzy w Gliwicach

Sygnatura
15/7/0
Daty skrajne
1593-1902
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Protokoły, księgi mistrzów, przyjęć uczniów, ewidencja członków, 1593-1902, sygn. 1-13.

Dzieje twórcy:

Cechy były organizacjami o charakterze gospodarczym, ale ich działalność rozciągała się zasadniczo na wszystkie aspekty życia rzemieślników, a więc zawodowe, towarzyskie, wojskowe. Do głównych działań cechu należało czuwanie nad jakością, organizacją i techniką pracy oraz zbytu towarów. Działalność cechu oparta była na statutach, uchwalanych przez samorząd, ale zatwierdzanych przez radę miejską, a później również przez pracującego. Władzą ustawodawczą i kontrolującą cechu było zebranie członków cechu. Władzę wykonawczą stanowili starsi cechu, mianowani przez radę miejską spośród majstrów. Starsi cechu byli też członkami Kolegium Miejskiego. Taka organizacja cechu przetrwała do XIX wieku, tzn. do ogłoszenia w 1810 r. tzw. "wolności przemysłowej". Ustawa wprowadzała podatek przemysłowy, który upoważniał każdego, kto go uiścił, do uprawiania rzemiosła bez konieczności należenia do cechu. W 1844 r. zniesiono "wolność przemysłową", co spowodowało wzmocnienie pozycji cechów. Pod koniec XIX wieku cechy były ponownie organizacjami przymusowymi. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1995]

Daty skrajne:

1593-1902

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1593-1902, 1593-1902.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bäckerinnung in Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 13 j.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 13 j.

KM 12.12.1994, 0014-4