Cech Krawców w Gliwicach

Sygnatura
15/10/0
Daty skrajne
1669-1886
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Księgi przyjęć mistrzów, czeladników, ewidencja członków cechu, poświadczenia tożsamości, księga rachunkowa, lata 1669-1886, sygn. 1-7.

Dzieje twórcy:

Cechy były organizacjami o charakterze gospodarczym, ale ich działalność rozciągała się zasadniczo na wszystkie aspekty życia rzemieślników, a więc zawodowe, towarzyskie, wojskowe. Do głównych działań cechu należało czuwanie nad jakością, organizacją i techniką pracy oraz zbytu towarów. Działalność cechu oparta była na statutach, uchwalanych przez samorząd, ale zatwierdzanych przez radę miejską, a później również przez pracującego. Władzą ustawodawczą i kontrolującą cechu było zebranie członków cechu. Władzę wykonawczą stanowili starsi cechu, mianowani przez radę miejską spośród majstrów. Starsi cechu byli też członkami Kolegium Miejskiego. Taka organizacja cechu przetrwała do XIX wieku, tzn. do ogłoszenia w 1810 r. tzw. "wolności przemysłowej". Ustawa wprowadzała podatek przemysłowy, który upoważniał każdego, kto go uiścił, do uprawiania rzemiosła bez konieczności należenia do cechu. W 1844 r. zniesiono "wolność przemysłową", co spowodowało wzmocnienie pozycji cechów. Pod koniec XIX wieku cechy były ponownie organizacjami przymusowymi. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1995]

Daty skrajne:

1669-1886

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1669-1886, 1669-1886.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Schneiderinnung in Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 7 j.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 7 j.

KM 12.12.1994 r., 0014-4