Dyrekcja Ceł w Gliwicach

Sygnatura
15/14/0
Daty skrajne
[1945] 1946-1952
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

. Wydział Ogólny: organizacja Dyrekcji i podległych jednostek, przejęcia nieruchomości. Sprawy pracownicze, karno-skarbowe, [1945] 1946-1952, sygn. 1-154. II. Wydział Celny: przepisy celne, mały ruch graniczny, kontrola celna. Wykazy Żydów wyjeżdżających do Izraela, [1945] 1946-1951, sygn. 155-210. III. Wydział Rachunkowo-Kasowy: zarządzenia, sprawozdania finansowe, /1945/ 1946-1951, sygn. 211-229.

Dzieje twórcy:

Podstawę prawną działania Dyrekcji Ceł normował dekret z 27.06.1946 r. (Dz. U. RP 1946 r. nr.34, poz.209). Dyrekcja Ceł w Gliwicach rozpoczęła jednak działalność jeszcze przed ukazaniem się dekretu, o czym poinformował Ministerstwo Skarbu przedstawiciel do spraw celnych w sprawozdaniu z 10.04.1946 r. Podlegały jej 33 urzędu celne. Ustawą z dnia 14.02.1952 r. o ustroju i zakresie działania administracji celnej (Dz. U. nr 10, poz.53) Dyrekcja Ceł w Gliwicach uległa likwidacji, Urzędy Celne zostały podporządkowane Centralnemu Zarządowi Ceł w Warszawie w resorcie Ministerstwa Handlu Zagranicznego. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1990]

Daty skrajne:

[1945] 1946-1952

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1945, 1946-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

229

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

229

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz - IZA, 229 j.

KM 19.12.1990, 0014-6