Urząd Budownictwa Naziemnego w Gliwicach

Sygnatura
15/15/0
Daty skrajne
1878-1941
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zarządzenia, okólniki, korespondencja, 1878-1940, sygn. 1-4 2. Akta dotyczące budowy dróg, szos, linii tramwajowych, 1878-1940, sygn. 5-119 3. Akta dotyczące budowy mostów, wiaduktów, załączniki w formie planów i rysunków technicznych, 1901-1941, sygn. 120-173 4. Zezwolenia na budowę i zakup domów, ogrodzeń, stacji benzynowych, 1926-1939, sygn. 174-180 Dopływ sygn.181-183

Dzieje twórcy:

Nadzorem budowlanym objęte było budownictwo tak lądowe, jak i wodne. Urzędy budownictwa lądowego przygotowywały projekty i nadzorowały realizację tych obiektów publicznych, dla których nie istniały wydzielone służby budowlane. Na szczeblu powiatowym działały inspektoraty budownictwa naziemnego (urzędy budownictwa naziemnego).

Daty skrajne:

1878-1941

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1878-1941.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landesbauamt in Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

183

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

183

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 183 j.

Plany i rysunki techniczne