Sąd Krajowy w Gliwicach

Sygnatura
15/17/0
Daty skrajne
1884-1943
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta procesowe: osób prywatnych oraz instytucji i urzędów, 1884-1943, sygn. 1-110.

Dzieje twórcy:

Sąd Krajowy w Gliwicach (Landgericht Gleiwitz) powstał w 1879 roku na mocy ustawy o sądownictwie z 27.01.1877 r. Był to sąd drugiej instancji, który rozpatrywał odwołania od decyzji sądów obwodowych (Amtsgericht) w Gliwicach i w Zabrzu. Ponadto rozstrzygał ważne sprawy karne i cywilne, które nie wchodziły w zakres kompetencji sądów pierwszej instancji. Działał do 1945 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1968]

Daty skrajne:

1884-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1884-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landgericht Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

110

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

110

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 110 j.

KM 31.03.1981, 0014-8