Zarząd Okręgowy Radiofonizacji Kraju w Gliwicach

Sygnatura
15/18/0
Daty skrajne
[1946] 1951-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Ogólniki i zarządzenia: własne i władz nadrzędnych, 1950-1951, sygn. 1-3. 2. Planowanie i sprawozdawczość: plany techniczno-usługowo-finansowe, zestawienia miesięcznych sprawozdań radiowęzłów, zestawienia statystyczne Działu Planowania oraz Zatrudnienia, 1946-1953, sygn. 4-66. 3. Komisja Współzawodnictwa: materiały z posiedzenia komisji, zobowiązania długofalowe, 1952-1954, sygn. 67-68. 4. Biuletyny, 1947-1950, sygn. 69-74.

Dzieje twórcy:

Zarząd Okręgowy Radiofonizacji Kraju w Gliwicach działał na zasadzie przedsiębiorstwa państwowego i do października 1951r. nosił nazwę Radiofonizacja Kraju, Przedsiębiorstwo Wyodrębnione Dyrekcja Okręgowa w Katowicach z siedzibą w Gliwicach. Przedsiębiorstwo to powstało w 1950 r. mocą Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.1949 r. o utworzeniu Państwowego Przedsiębiorstwa Radiofonizacji Kraju. Do 1950 r. sprawami będącymi przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Radiofonizacji, a później Zarządu Okręgowego Radiofonizacji Kraju w Gliwicach zajmował się Komitet Radiofonizacji działający przy Polskim Radiu w Katowicach. Zarząd Okręgowy Radiofonizacji Kraju w Gliwicach działał do 1954 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Olga Michalik, Katowice 1968]

Daty skrajne:

[1946] 1951-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1946, 1951-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

74

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

74

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 74 j.

KM 20.10.1987, 0014-8