Muzeum Górnośląskie w Gliwicach

Sygnatura
15/19/0
Daty skrajne
[1904] 1905-1944
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy ogólno-organizacyjne: Organizacja Związku Muzealników i Muzeum, statut, zarządzenia, sprawozdania z działalności, korespondencja dyrekcji Muzeum, [1904] 1905-1942, sygn. 1-18. 2. Sprawy finansowe Muzeum: plany i sprawozdania finansowe, rachunki za eksponaty, 1905-1944, sygn. 19-31. 3. Ewidencja zbiorów: katalogi i inwentarze zbiorów, 1911-1943, sygn. 32-40. 4. Sprawy organizacji wystaw: organizacja wystaw, budowa hali wystawowej, wypożyczanie eksponatów, oferta sprzedaży obrazów, 1911-1944, sygn. 41-49.

Dzieje twórcy:

Początek Muzeum Górnośląskiemu w Gliwicach dał założony 22.03.1905 r. Górnośląski Związek Muzealników. Założycielami byli prof. Beno Nitsche, ksiądz Johann Chrząszcz z Pyskowic oraz burmistrz miasta Gliwic Manfred Menzel. Środki utrzymania Muzeum pochodziły ze składek Związku Muzealników, zysku z fotoreprodukcji zbiorów (pocztówek), prowizji z pośrednictwa przy sprzedaży obrazów. W 1935 r. Muzeum zostało przeniesione z ulicy Kościuszki do budynku przy ulicy Dolnych Wałów 8, gdzie mieści się do chwili obecnej. W 1937 r. Górnośląskie Muzeum przeszło w posiadanie władz miejskich. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Hanna Słowińska, Gliwice 1981]

Daty skrajne:

[1904] 1905-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1904-1904, 1905-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Oberschlesisches Museum in Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

49

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

49

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 49 j.

KM 23.10.1981, 0014-4