Górnośląska Spółka Bracka w Gliwicach

Sygnatura
15/20/0
Daty skrajne
1922-1945 [1949]
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja: lata 1922-1944, sygn. 1-107; 2. Sprawozdania roczne Zarządu Spółki Brackiej w Berlinie, lata 1924-1944, sygn. 108-131; 3. Budżet i sprawozdania roczne Spółki Gliwickiej, lata 1922-1945, sygn. 132-157; 4. Sprawy finansowe Spółki Gliwickiej i jej oddziałów, lata 1922-1945, sygn. 158-232; 5. Ubezpieczenia emerytalne i chorobowe, lata 1922-1944, sygn. 233-327; 6. Lecznictwo, lata 1922-1945, sygn. 328-442; 7. Sprawy personalne, lata 1922-1944, sygn. 443-517; 8. Sprawy gruntowo-własnościowe i lokalowe, lata 1922-1945, sygn. 518-639; 9. Pożyczki hipoteczne, lata 1922-1945, sygn,. 640-706; 10. Skargi i procesy sądowe, 1922-1945, sygn. 707-741; 11. Kontakty z innymi spółkami i instytucjami, lata 1922-1945, 742-786. Spis roboczy, lata 1922-1945 [1949], poz. 1-100. Spis zdawczo-odbiorczy nr 1, szpitalna księga narodzin i zgonów, lata 1936-1940, sygn. 1/1

Dzieje twórcy:

Z dniem 1 lipca 1922 roku utoworzono dwie spółki brackie w Tarnowskich Górach i Gliwicach, obejmujące - jedna polską, a druga niemiecką część Śląska. Spółka bracka w Gliwicach nie posiadała osobowości prawnej, ale podlegała w myśl ustawy o spółkach brackich uchwalonej przez Reichstag 23.06.1923 roku Zarządowi Głównemu w Berlinie. Spółki brackie w Niemczech, w tym też gliwicka zajmowały się ubezpieczeniami socjalnymi, z wyjątkiem wypadkowych. Na czele stał Zarząd Główny wybrany przez Walne Zebranie Spółki Rzeszy w Berlinie - Wilmersdorf w dniu 17.12.1923 roku. Podlegało mu 17 oddziałów okręgowych m. in. Górnośląski w Gliwicach. Spółka w Gliwicach swą działalność opierała na statucie Spółki Brackiej Rzeszy z 1931 roku. Działał do 1945 roku. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza zespołu, oprac. dr Zdzisław Jedynak, Katowice 2008]

Daty skrajne:

1922-1945 [1949]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1922-1945, 1946-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Oberschlesischer Knappschaftsverein Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

887

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

786

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

16.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

15.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 786 j.
spis roboczy Tak 100 j.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 1 j.

KM 25.11.2008, 0010-6