Archiwum rodziny Bergwelt-Baildon z Łubia

Sygnatura
15/103/0
Daty skrajne
1795-1940
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Akta dotyczące tytułów prawnych: zastawy majątku, dzierżawy, zamiany, 1795-1934, sygn. 1-6. II. Akta administracyjno - gospodarcze. 1. Sprawy handlowe: korespondencja w sprawach handlowych, 1909-1934, sygn. 7-13. 2. Gospodarka leśna i rolna, 1919-1939, sygn. 14-16. 3. Sprawy finansowo - kasowe: sprawy rozliczeń gospodarczych gmin, podatki, ubezpieczenia i wynagradzanie robotników, 1909-1940, sygn. 17-53.

Dzieje twórcy:

John Baildon ur. w Carron, w Szkocji, w 1772 roku, przybył w 1792 roku do Gliwic. Budował tutaj Królewską Odlewnię Żeliwa. (Obecnie GZUT). W 1804 roku poślubił córkę gliwickiego kupca Helenę Galli. Zmarł w 1846 roku w Gliwicach. Córka Mary (1820-1850) w roku 1840 poślubiła hrabiego Aleksandra Strachwitza. Ich potomkowie osiedli na Dolnym Śląsku w okolicach Żagania. Główna linia rodziny przyjmując nazwisko Baildon-Briestwell, osiedliła się w okolicy Gliwic, gdzie w 1852 roku zakupiła od Emanuela von Zawadzky'ego majątek Górne i Dolne Łubie (na którym ustanowiony został w 1885 roku majorat). Poza tym rodzina posiadała dobra: Bełk, Pogrzebin (od 1882), Zbrosławice (od 1886), Ptakowice (od 1887). Tytuł szlachecki uzyskał Arthur Adam John Baildon-Briestwell w 1880 roku (zmarł w 1907 roku). Przed I wojną światową rodzina rozdzieliła się na dwie gałęzie: w Zbrosławicach osiadł Arthur Baildon, w Łubiu Erwin Bergwelt-Baildon. Rodzina posiadała te dwa majątki do 1945 roku. Dobra Pogrzebin i Ptakowice zosały sprzedane.

Daty skrajne:

1795-1940

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1795-1940.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

53

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

53

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz - IZA, 53 j.