Urząd Górniczy Gliwice-Północ

Sygnatura
15/106/0
Daty skrajne
[1856] 1903-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta dotyczące Gewerkschaft Castellengo - Abwehr: plany, sprawy połączenia kopalni "Catellengo" i "Abwehr", sprawy przewozów linowych, lokomotyw, [1856] 1903-1943, sygn. 1-13. 2. Akta dotyczące Constelation Donnersmarckhuette: sprawy organizacyjne gwarectwa, sprawy przewozów linowych w kopalniach, [1857] 1903-1944, sygn. 14-26.

Dzieje twórcy:

Okręgowe Urzedy Górnicze stanowiły pierwszą instancję dla wszystkich spraw, które według ustawodawstwa górniczego nie były zastrzeżone dla kompetencji wyższych urzędów górniczych. Północno - Gliwicki Okręg Górniczy (Bergrevier Gleiwitz - Nord) został utworzony 01.07.1903 r. w wyniku likwidacji Okręgowego Urzędu Górniczego w Zabrzu i przejął kontrolę jego kopalń i pól górniczych rozmieszczonych w północnej części Zabrza, a więc w Mikulczycach i Rokitnicy, a następnie również kontrolę kopalń "Gliwice" i "Sośnica" w Gliwicach. Ustawą o organizacji władz górniczych w Rzeszy z 30.09.1942 r. (Gesetz ueber den Aufbau der Reichbergbehoerden, RG BL I, s. 603) i rozporządzeniem ministra gospodarki Rzeszy o siedzibach i okręgach administracyjnych wyższych urzędów górniczych z 25.03.1943 r. (Deutscher Reichsanzeiger und Preussischer Staatsanzeiger z 31.03.1943 r. nr 75) Południowo - Gliwicki Okręg Górniczy został przemianowany z dniem 01.04.1943 r. na Urząd Górniczy Gliwice - Południe (Bergamt Gleiwitz - Sud). Działał do 1945 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1971]

Daty skrajne:

[1856] 1903-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1857-1902, 1903-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bergamt Gleiwitz-Nord

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

26

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

26

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 26 j.

KM 15.03.1983, 0014-5