Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna Oddział Zakładów Górniczych w Zabrzu

Sygnatura
15/108/0
Daty skrajne
[1922] 1924-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta zarządu spółki: okólniki, zarządzenia, instrukcje, kontakty z różnymi zakładami i zrzeszeniami przemysłowymi, 1924-1945, sygn. 1-33, 18a, 26a, b, c. 2. Akta dot. planowania i sprawozdawczości: plany i sprawozdania roczne Spółki, sprawozdania pokontrolne "Deutcher Revisions- u Treuhand AG", sprawozdania z objazdu różnych obiektów przemysłowych, sprawozdania i zestawienia dot. produkcji, 1927-1944, sygn. 34-65, 35a. 3. Akta finansowo-kasowe: bilanse roczne Spółki, roczne i miesięczne sprawozdania różnych zakładów i obiektów przemysłowych, zestawienia kosztów własnych, zestawienia kosztów na budowę zakładów i mieszkań zakładowych, sprawy podatkowe, 1926-1944, sygn. 66-113, 113a. 4. Akta techniczne - rozbudowa zakładów: zarządzenia i instrukcje, opisy maszyn i urządzeń technicznych, instalacji urządzeń technicznych, rysunki techniczne, analizy i badania laboratoryjne, 1926-1944, sygn. 114-193, 114a. 5. Akta dot. spraw socjalno-bytowych: zarządzenia i okólniki dot. spraw pracowniczych, statystyka zarobków, renty, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawy urzędnicze - umowy o pracę, ubezpieczenia, [1922] 1924-1944, sygn. 194-215

Dzieje twórcy:

Pruska Górniczo-Hutnicza SA Oddział Zakładów Górniczych w Zabrzu (Preussische Bergwerks- und Hütten Aktiengesellschaft-Zweigniederlassung Steinkohlenberwerke Hindenburg) była sukcesorem majątku i kompetencji zlikwidowanej w 1924 roku Państwowej Dyrekcji Górniczej w Zabrzu. Oddział Zakładów Górniczych wchodził w skład koncernu Preussische Bergwerks- und Hütten Aktiengesellschaft w Berlinie (Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna) i kierował kopalniami i zakładami produkcji ubocznej na terenie Zabrza i okolicy. W 1924 roku podlegały mu bezpośrednio trzy następujące dyrekcje: Werksdirektion I (Dyrekcja Zakładów I ) 1. Kopalnia" Luiza-Zabrze" - Pole Wschód (Königin Luise Grube-Ostfeld). 2. Kopalnia "Zabrze" - Pole Zachód (Königin Luise Grube-Westfeld). Werksdirektion II (Dyrekcja Zakładów II) 1. Delbrückschachte I/II z koksownią (Szyb "Makoszowy"). 2. Delbrückschachte III (Guidogrube Szyb "Makoszowy" - kopalnia Guido). Werksdirektion III (Dyrekcja Zakładów III) Kopalnia "Bielszowice" (Rheinbadenschachte), brykietownia, piaskownia, kolej piaskowa oraz Zakłady Wodociągowe w Zabrzu. Pruska Górniczo-Hutnicza SA Oddział Zakładów Górniczych w Zabrzu działała do 1945 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Bronisława Spyra, Gliwice 1953]

Daty skrajne:

[1922] 1924-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1922-1922, 1924-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Preussische Bergwerks- und Hütten Aktiengesellschaft Zweigniederlassung Steinkohlenbergwerke Hindenburg O/S

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

222

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

222

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 222 j.

KM 15.03.1983, 0014-5