Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna Urząd Hutniczy w Gliwicach

Sygnatura
15/110/0
Daty skrajne
[1816] 1924-1928
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy ogólne dotyczące organizacji i historii huty, 1846-1927, sygn. 1-13. 2. Sprawy gruntowe: kupno, wydzierżawianie gruntów, hipoteki, 1841-1927, sygn. 14-23. 3. Sprawy załogi: akta dotyczące składania przysięgi przez robotników i urzędników, sprawy związków zawodowych i rad robotniczych, opieka zdrowotna, odznaczenia, 1816-1828, sygn. 24-49.

Dzieje twórcy:

Królewskie Urzędy Hutnicze zostały utworzone zarządzeniem Departamentu Górniczo-Hutniczego w Berlinie z 12.03.1791 roku (Verfügung des Königlichen Berg und Hüttendepartaments über der Oberleitung der Königlichen Hütten für die Schlesichen Provinzen). Do Urzędu Hutniczego w Gliwicach należało kierownictwo Hutą "Gliwice" uruchomioną w 1796 roku przez hrabiego Redena. W tymże roku uruchomiono w Hucie Gliwickiej pierwszy w Europie piec koksowy. Początkowo produkowano w Hucie amunicje, odlewy maszynowe, artystyczne, a potem również maszyny górnicze, kołowroty, kotły parowe. W 1919 roku Królewski Urząd Hutniczy w Gliwicach został przekształcony na Pruski, a potem na Państwowy Urząd Hutniczy. Od 1924 roku Huta "Gliwice" należała do Pruskiej Górniczo-Hutniczej Spółki Akcyjnej w Berlinie i odtąd nazwa zarządu brzmiała Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna, Urząd Hutniczy w Gliwicach (Preussische Bergwerks und Hütten AG Hüttenamt in Gleiwitz). W 1931 roku Spółka ta sprzedała Hutę koncernowi Zjednoczonych Górnośląskich Zakładów Hutniczych SA w Gliwicach zwanych "Oberhütten", ("Oberhütten" Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke AG Gleiwitz), do którego należała do 1945 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1967]

Daty skrajne:

[1816] 1924-1928

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1816-1823, 1924-1928.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Preussische Bergwerks- und Hütten Aktiengesellschaft Hüttenamt in Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

49

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

49

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 49 j.