Kopalnia "Gliwice" w Gliwicach

Sygnatura
15/114/0
Daty skrajne
1873-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Akta Zarządu Kopalni: założenie kopalni, koncesje na eksploatacje, zarządzanie, zestawienia kasowo - produkcyjne, sprawy gruntowe dot. nabycia i dzierżawy, szkód górniczych, gospodarki wodnej, akt dot. wydawania gazety zakładowej, dzienniki kancelaryjne, 1873-1945, sygn. 1-134. 2. Akta Wydziału Pomiarów: sprawy wierceń górniczych, pomiarów i zabezpieczeń, wyceny gruntów, 1910-1944, sygn. 135-165. 3. Akta techniczno - budowlane: korespondencja z policją budowlaną, akta dot. budowy i przebudowy obiektów przemysłowych, instalacji urządzeń technicznych, 1910-1945, sygn. 166-198. 4. Akta dot. prac laboratoryjno - badawczych: badania laboratoryjne koksu, węgla, pyłu skalnego, urządzeń chłodni, 1927-1944, sygn. 199-205. 5. Akta dot. produkcji: zestawienia produkcyjne, raporty wydobycia, cenniki na węgiel, koks, gospodarka materiałowa i surowcowa, gospodarka materiałami wybuchowymi, 1920-1945, sygn. 206-223. 6. Akta dot. spraw zaopatrzenia i zbytu: sprawy sieci komunikacyjnej kopalni / tory, bocznice /, zaopatrzenie w energie elektryczną, sprawy zbytu węgla, meldunki dostaw, reklamacje w sprawie dostaw, 1909-1945, sygn. 224-293. 7.Akta dot. spraw pracowników: organizacja pracy, strajki, sprawy Spółki Brackiej, wniosków o pracę, sprawy budownictwa mieszkaniowego, deputatów węglowych, zaopatrzenia i umundurowania robotników, szkolenie, zarządzenia dla policji kopalnianej w sprawach bezpieczeństwa pracy, kontrola wypadków, sprawy procesowe, 1918-1945, sygn. 294-401. 8. Akta dot. pomocniczych zakładów należących do kopalni: akta dot. 3 zakładów pomocniczych, a mianowicie Fabryki Kwasu Siarkowego, cegielni w Ostropie i Maciejowie oraz akta Koksowni, akta obejmują sprawy produkcji, sprawy robotnicze, 1918-1945, sygn. 402-462. 9. Zbiór planów sytuacyjnych i rysunków technicznych, pocz. XX w., sygn. 463. Akta kat. B - 30: akta dot. szkód górniczych, 1933-1945, sygn. 1-49=/0, 3 mb/.

Dzieje twórcy:

26.06.1901 r. utworzono w Gliwicach "Gleiwitzer Grube" przez połączenie 16 pól górniczych nadanych w latach 1873-1900 należących do Wiliama Suermondta z Wrocławia i kilkunastu przedsiębiorców z Nadrenii. W 1909 r. 975 kuksów kopalni zakupił koncern hutniczy (Oberschlesische Eisenindustrie) a pozostałe 25 zatrzymał W. Suermondt. W 1910 r. rozpoczęto budowę szybów a w 1912 r. wydobywanie węgla. W 1914 r. udziały firmy "Obreschlesische Eisenindustrie" zostały wykupione przez spólkę akcyjną "Oberschlesische Kokswerke und Chemische Fabriken", która w 1923 r. weszła w skład koncernu Scheringa. W 1932 r. koncern ten połączył się z Zakładami Borsiga, w związku z czym prowadzenie kopalni przejęła spółka akcyjna "Borsig-Kokswerke". Nazwa kopalni do 1945 r. brzmiała "Gleiwitzer Grube", a od 1945 r. "Gliwice". [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Elżbieta Skalińska-Dindorf, Gliwice 1955]

Daty skrajne:

1873-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1873-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gleiwitzer-Grube in Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

463

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

463

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

13.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

13.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 463 j.

Kartoteka kwerendy dla GKBZH.