Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy Hermann Göring Katowice Grupa I Gliwice

Sygnatura
15/119/0
Daty skrajne
[1857] 1940-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Okólniki, zarządzenia, protokoły, korespondencja: okólniki, zarządzenia i protokoły z posiedzeń Związku Przemysłowców, korespondencja Zarządu w Gliwicach z Głównym Urzędem Górniczym i innymi koncernami w sprawach budowlanych, gruntowych, podatkowych; z lat [1857] 1940-1944; sygn. 1-45, 12a. 2. Planowanie, sprawozdawczość, statystyka: plany, sprawozdania podległych kopalń, głównie kopalni "Sośnica", raporty powizytacyjne kopalń; z lat [1857-1910] 1940-1945; sygn. 46-168, 60a, 77a, 89a, 108a, 132a. 3. Sprawy przemysłowo-budowlane i usuwanie szkód górniczych: plany, projekty, szkice, rozbudowy kopalń i instalacji urządzeń, budowy mieszkań i obiektów socjalnych, usuwanie szkód górniczych, procesy z tym związane (plany); z lat [1857-1913] 1940-1944; sygn. 169-216, 208a. 4. Sprawy wodno-kanalizacyjne, sprawy elektryczności: zarządzenia i ustawy dot. gospodarki wodnej, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, plany rozbudowy sieci elektrycznej; z lat [1857-1908] 1940-1945; sygn. 217-259, 231a, 239a, 243a, 249a-c, 259a. 5. Sprawy ogólne dot. kopalń: sprawy otwieranie nowych kopalń, sprawy wydobycia i urządzeń wiertniczych i innych urządzeń górniczych – plany, rysunki, prace dyplomowe z zakresu górnictwa; z lat [1857-1913] 1940-1944; sygn. 260-325, 279a, 294a, 298a, 303a, 306a-d. 6. Akta dot. poszczególnych kopalń podległych "Bergwerksverwaltung Oberschlesien GmbH der Reichswerke Hermann Göring": akta dot. kopalń "Dębieńsko", "Knurów", "Sośnica", "Miechowice" – plany rozbudowy, umowy dzierżawy, instalacja urządzeń z załączonymi planami i kosztorysami; z lat [1857-1909] 1940-1945; sygn. 326-483, 326a, 329a, 350a, 361a, 362a-b, 368a, 376a-b, 379a-d, 388a-b, 389a, 402a-c, 406a, 410a, 421a, 429a, 455a-b, 460a-b. 7. Sprawy robotnicze i socjalno-bytowe, Spółka Bracka: akta dot. rad robotniczych – zarządzenia, protokoły z posiedzeń, kasy zapomogowe, sprawy płac i warunków bytowych robotników; z lat [1857-1919] 1940-1943; sygn. 484-535, 514a, 519a-b. 8. Akta Biura Mierniczego: plany sytuacyjne, wykazy planów; z lat [1857-1914] 1940-1945; sygn. 536-544, 542a, 544a. 9. Sprawy podatkowe: podatki gruntowe, hipoteki, podatki przemysłowe, czynsze mieszkaniowe; z lat [1857-1905] 1940-1944; sygn. 545-559. 10. Umowy dzierżawne i gruntowe: umowy dzierżawne z załączonymi planami, terytorialnie obejmują Sośnice, Bojków i Ligotę Zabrską; z lat [1857-1901] 1940-1943; sygn. 560-576. Anteriora – z lat 1857-1940 – są wytworem "Öhringen Bergbau AG Direktion Sosnitza", spółka ta weszła od 1940 roku w skład grupy I koncernu.

Dzieje twórcy:

"Bergwerksverwaltung Oberschlesien GmbH der Reichswerke "Herman Göring" Kattowitz został utworzony 01 IV 1940 roku celem sprawowania zarządu nad kopalniami i zakładami, które na mocy zarządzeń z 11 XII 1939 roku i 27 III 1940 roku weszły w skład "Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütte "Herman Göring", a znajdującymi się na terenie Górnego Śląska. Były to m. in. Steikohlengruben König und Knurow, Steinkohlenbergwerke der Interessen-Gemeinschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb AG Kattowitz, Gruben und Nebenbetrieben der Rybniker Steinkohlengewerkschaft Kattowitz und der Steinkohlengewerkschaft Charlotte, Kattowitz, Hohenlohehütte, Hoymgrube der Czernitzer Steinkohlenbergbau AG, Steinkohlengrube Brzeszcze und Jawischowitz w Brzeszczach koło Oświęcimia. Nowoutworzonemu zarządowi podlegały również zakłady i kopalnie należące uprzednio do Öhringen Bergbau AG, Direktion Sosnitza oraz Preussengrube AG. Kapitał zakładowy nowoutworzonego koncernu wynosił około 200 mln marek. Oprócz zakładów przemysłowych i kopalń należały do niego również grunta i lasy o powierzchni ok. 26 tyś. morgów. Zarząd Główny, który kierował całokształtem działalności koncernu znajdował się w Katowicach. Zarządowi temu podlegały cztery tzw. Gruppenverwaltung, które sprawowały bezpośredni zarząd nad poszczególnymi kopalniami. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1964]

Daty skrajne:

[1857] 1940-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1857-1939, 1857-1939, 1940-1945, 1940-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bergwerksverwaltung Oberschlesien GmbH der Reichswerke Hermann Göring Kattowitz Gruppe I Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

832

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

832

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 832 j.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 832 j.

Kartoteka kwerendy dla GKBZH