Górnośląskie Zakłady Chemiczne Sp. z o.o. w Berlinie Oddział w Zabrzu

Sygnatura
15/121/0
Daty skrajne
1919-1943
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta organizacyjne i sprawozdawczość, 1919-1939, sygn. 1-19. 2. Akta dotyczące zakładów należących do Spółki: roczne sprawozdania i rozliczenia podległych zakładów, 1926-1943, sygn. 20-37.

Dzieje twórcy:

Spółka "Górnośląskie Zakłady Chemiczne" Sp. z o.o. w Berlinie Oddział Zabrze powstała w 1898 roku, połączyła udziały następujących firm: A. Borsig, Berg-und Hüttenverwaltung zu Borsigwerk O/S, Die Aktiengesellschaft Bismarkhütte in Bismarkhütte O/S, Consoldierte Gleiwitzer Steinkohlen-Grube zu Gleiwitz, Gräflich Schaffgotsche Werke, GmbH zu Beuthen O/S, Kattowitzer AG für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb zu Bogutschutz O/S, Oberschlesische Eisen-Industrie AG für Bergbau und Hüttenbetrieb zu Gleiwitz O/S, Oberschlesische Kokswerke und Chemische Fabriken AG zu Berlin, Vereinigte Königs-und Laurahütte AG für Bergbau und Hüttenbetrieb zu Berlin, Der Preussische Bergfiskus (Bergwerksdirektion Hindenburg O/S). Celem nowopowstałej spółki była gospodarcza eksploatacja wyrobów zjednoczonych koksowni, zakładów gazowniczych, smolarni itd. Siedzibą Spółki było początkowo Zabrze, filia znajdowała się w Berlinie. Od 1925 roku siedzibą Zarządu został Berlin, a filii Zabrze. Po podziale Śląska w 1922 roku odpadają od Spółki następujące firmy: Der Aktiengesellschaft Bismarckhütte in Bismarckhütte, Der Gräflich Schaffgotschen Werke in Gleiwitz, Der Kattowitzer AG für Bergbau-und Eisenhütten Betrieb in Kattowitz, Der Vereinigten Königs-und Laurahütte in Berlin nach Polnisch-Oberschlesien. W 1925 roku natomiast zawarto układ z Benzolvereinigung Ost. Spółka działała do końca wojny. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1966]

Daty skrajne:

1919-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Chemische Werke Oberschlesien GmbH Berlin Zweigniederlassung Hindenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

37

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 37 j.