Gliwickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Gliwicach

Sygnatura
15/148/0
Daty skrajne
1945-1957
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Dyrektor Naczelny. 1. Sekretariat Dyrektora: protokoły posiedzeń, narad; z lat 1945-1956; sygn. 1-44. 2. Starszy Inspektor Organizacji: zarządzenia, okólniki, protokoły zdawczo-odbiorcze, przejęcia zakładów, pól górniczych; z lat 1945-1956; sygn. 44-113.. 3. Dział Księgowo-Finansowy: bilanse, protokoły rewizji; z lat 1945-1957; sygn. 114-174. 4. Dział Planowania: plany topograficzne, analizy, sprawozdania, statystyka; z lat 1945-1956; sygn. 175-246. 5. Dział Szkolnictwa Zawodowego: sprawozdania szkół górniczych, protokoły wizytacji szkół; z lat 1945-1956; sygn. 247-259. 6. Dział Zatrudnienia: zatrudnienia etatów, obozy pracy jeńców, straż obozowa; z lat 1945-1954; sygn. 260-271. II. Zastępca Dyrektora – Naczelny Inżynier. 1. Dział Inwestycji: plany i sprawozdania inwestycyjne, ankiety i wnioski, inwentarz kopalń; z lat 1945-1957; sygn. 272-319. 2. Dział Techniki Ruchu, BHP: sprawy wydobycia i przeróbki; z lat 1945-1951; sygn. 320-324. Spis roboczy z lat 1947-1949, sygn. 1-5.

Dzieje twórcy:

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Przemysłu nr 24/B/D/45 z dnia 20. II 1945 roku oraz okólnikiem nr 1 z 02. III 1945 roku o utworzeniu na terenie RP rejonowych zjednoczeń przemysłu węglowego, okólnikiem nr 16 z 20. III 1945 roku zostaje utworzone Gliwickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego z siedzibą w Gliwicach. Zjednoczenie miało osobowość prawną i działało na zasadach skomercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych. Objęło ono pod zarząd państwowy majątek następujących przedsiębiorstw: Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka w Berlinie Oddział w Zabrzu, Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy Herman Göring Grupa I Gliwice, za wyjątkiem kopalń Miechowice i Dębieńsko. Zgodnie z zarządzeniem nr 40 Ministra Górnictwa Węglowego z dnia 23. III 1957 roku, znak GN/Or 1/z-7-8 w sprawie połączenia Zabrzańskiego i Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, cały majątek Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego z dniem 01. VI 1957 roku został przejęty przez Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1985]

Daty skrajne:

1945-1957

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

329

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

324

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz - IZA, 324 j.
spis roboczy Tak 5 j.

KM 12.10.1989, 0014-5