Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych w Gliwicach

Sygnatura
15/150/0
Daty skrajne
1922-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zbiory okólników, 1922-1945, sygn. 1-9. 2. Sprawozdania i statystyki roczne: własne i Związków Pracodawców, 1924-1935, sygn. 10-22. 3. Sprawy techniczne i administracyjne: technika produkcji, stan gospodarczy kopalń i hut, wyposażenie techniczne, płace, ochrona zakładów, statystyki produkcyjne, 1928-1944, sygn. 23-34.

Dzieje twórcy:

Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych w Gliwicach zrzeszał przemysłowców górniczo-hutniczych z części Górnego Śląska, która po 1922 roku przypadła Niemcom. Statut uchwalono 25.03.1922 roku. Do kompetencji Związku należały sprawy wiążące się z ogólną sytuacją gospodarczą regionu, szczególnie sprawy komunikacyjne, których załatwienie nie leżało w kompetencjach poszczególnych grup fachowych (którym na mocy prawa o organicznej budowie niemieckiej gospodarki z 27.02.1934 roku zostały powierzone przedstawicielstwa przedsiębiorstw). Po roku 1939 do Związku przyłączono kopalnie i huty wschodniej części Górnego Śląska, Śląska Zaolziańskiego oraz Zagłębia Dąbrowskiego. Rozbudowano Wydział Górnictwa, któremu podporządkowano liczne techniczne oddziały zajmujące się sprawami: wzrostu wydajności, racjonalizacji, postępu technicznego i bezpieczeństwa kopalnianego. (opracowano na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J. Jaros, Katowice 1965)

Daty skrajne:

1922-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1922-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischer Verein in Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

34

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

34

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 34 j.

KM 24.10.1966, 0014-13