Ministerstwo Kontroli Państwowej Zespół Kontroli Przemysłu Chemicznego w Warszawie Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Gliwicach

Sygnatura
15/152/0
Daty skrajne
1953-1957
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zarządzanie: protokoły z odpraw i kontroli wewnętrznej, 1955-1956, sygn. 1-3. 2. Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości, 1953-1957, sygn. 4-79.

Dzieje twórcy:

W celu konnroli przez Rząd PRL realizacji narodowych planów gospodarczych i wykonania uchwał Rząd oraz czuwania nad przestrzeganiem dyscypliny państwowej, gospodarczej i finansowej, Rada Państwa ustawą z dnia 22.11.1952 r. powołała Ministerstwo Kontroli Państwowej, które przejęło agendy Najwyższej Izby Kontroli. Ministerstwo to, z siedzibą w Warszawie, posiadało 34 zespoły kontroli państwowej, których odpowiednikami były na terenie kraju podległe im terenowe grupy zespołów kontroli państwowej. Zadaniem tych grup było czuwanie nad ochroną własności społecznej i przestrzeganiem leganości, gospodarczości i celowości w całokształcie kontrolowanych jednostek oraz prowadzenie walki z przerostami aparatu administracyjnego i z biurokracją. Ministerstwo Kontroli Państwowej Grupa Terenowa Kontroli Przemysłu Chemicznego w Gliwicach działała od stycznia 1953 r. do grudnia 1957 r. Na jej czele stał kierownik Grupy, któremu podlegali kontrolerzy. Z kolei kierownik Grupy podlegał dyrektorowi Zespołu Kontroli Przemysłu Chemicznego w Warszawie. Kierownik Grupy był również odpowiedzialny za sprawy finansowe prowadzone centralnie przez Ministerstwo. Sprawy administracyjno - biurowe załatwiała działająca przy Grupie w Gliwicach kancelaria. Kontrole resortu prowadzone były na terenie województwa katowickiego, krakowskiego i lubelskiego. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Barbara Kmiecik, Gliwice 1973]

Daty skrajne:

1953-1957

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1953-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

79

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

79

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz - IZA, 79 j.

KM 01.06.1974, 0014-12