Centralny Zarząd Budowy Zakładów Przemysłu Ciężkiego w Gliwicach

Sygnatura
15/155/0
Daty skrajne
[1948] 1950-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Statystyka dot. kontroli, /1948/, sygn. 1. 2. Kontrole planowe, 1950-1951, sygn. 2-25. 3. Kontrole doraźne i specjalne, 1950-1951, sygn. 26-30.

Dzieje twórcy:

Reorganizacja, jaką w grudniu 1950 r. przeszedł Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego w Katowicach wyłoniła szereg specjalistycznych centralnych zarządów branży przemysłu hutniczego. Wówczas został utworzony Centralny Zarząd Budowy Zakładów Przemysłu Ciężkiego w Gliwicach nadzorujący przedsiębiorstwa budowlane wykonujące prace inwestycyjne i remontowe w zakładach przemysłu ciężkiego, głównie w hutach. Z akt wspomnianego Centralnego Zarządu zachował się jedynie fragment akt Naczelnego Inspektoratu Kontroli działającego w ramach zarządu. Akta te włączono w toku porządkowania zespołu Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego, który prawdopodobnie przejął funkcje kontrolne nad przedsiębiorstwami budowlanymi pracującymi w zakładach przemysłu ciężkiego. Terminu przejęcia nie udało się ustalić. Prawdopodobnie przekazano je Zjednoczeniu w 1958 r. z chwilą likwidacji Centralnego Zarządu Budowy Zakładów w ramach ogólnej reorganizacji władz administracji gospodarczej. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Jadwiga Osojca, Katowice 1974]

Daty skrajne:

[1948] 1950-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1948, 1950-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

30

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

30

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 30 j.

KM 18.02.1982