Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach

Sygnatura
15/156/0
Daty skrajne
1951-1982
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Wydział organizacyjny: zarządzenia, pisma okólne, polecenia służbowe, schematy organizacyjne, regulaminy wewnętrzne, 1951-1982, sygn. 1-135. 2. Wydział Ekonomiczny: plany techniczno-ekonomiczne, plany postępu technicznego, plany remontu, plany i sprawozdania z wykonania zadań rzeczowych, 1952-1963, sygn. 136-223. 3. Główny Księgowy: plany i sprawozdania finansowe, protokoły pokontrolne z rewizji finansowo-księgowej, orzeczenia biegłych z badania prawidłowości sprawozdań finansowych, bilanse, 1951-1964, sygn. 224-305. 4. Wydział Inwestycji: plany inwestycyjne i sprawozdania z ich wykonania, 1954-1972, sygn. 306-316. 5. Specjalista ds. BHP: sprawozdania z przyjętych zobowiązań po linii BHP, sprawy wypadków w pracy, analiza wypadkowości i protokoły z kontroli, 1959-1973, sygn. 317-325.

Dzieje twórcy:

Zjednoczenie Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach działało na podstawie dekretu z 26.10.1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity, Dz. U. Nr 18 z 1960 r., poz. 118); zarządzenia Ministra Budownictwa Przemysłowego nr 21 z 03.03.1951 r. W sprawie organizacji i zasad tworzenia zjednoczeń i przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz zarządów budowlanych i odcinków budowlano-montażowtych; uchwały rządu z 03.02.1951 r. o organizacji zjednoczeń, oraz zarządzeń erekcyjnych Ministra Budownictwa Przemysłowego z: 23.02.1951 r., 13.12.1951 r., 17.12.1951 r. o powołaniu Zjednoczenia Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach i oddania tego zjednoczenia pod bezpośredni nadzór Ministerswa Budownictwa Przemysłowego. Na podstawie zarządzenia nr 140 Ministra Budownictwa z 25.11.1956 r. zmieniono nazwę Zjednoczenia, od 01.01.1957 r. do 01.07.1961 r. - Zarząd Przedsiębiorstw Budowy Pieców Przemysłowych. Zjednoczenie zajmowało się projektowaniem i wykonawstwem budowalno-montażowym: pieców przemysłowych, cienkościennych budowli wysokościowych i innych obiektów, wykonywało również remonty powyższych obiektów. W 1965 r. w skład Zjednoczenia wchodziły 4 przedsiębiorstwa budowy pieców przemysłowych w: Krakowie, Bytomiu, Wrocławiu i Warszawie oraz Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych. Zjednoczenie zakończyło działalność w 1982 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Izabela Frołow, Gliwice 2006]

Daty skrajne:

1951-1982

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1982.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

325

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

325

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz IZA, 325 j.

KM 18.12.2006, 0010-6