vacat - NS Ludowa Opieka Społeczna Urząd Powiatowy w Zabrzu - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/147

Sygnatura
15/158/0
Daty skrajne
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1934-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

NS Volkswohlfahrt Kreisamtsleitung Hindenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej: