Centralny Zarząd Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach

Sygnatura
15/159/0
Daty skrajne
[1950] 1951-1958 [1960]
Liczba serii
28
Liczba skanów
0

Zawartość:

I Dyrektor Naczelny, z lat 1951-1958 [1959], sygn. 1-460. 1. Sekretariat Dyrektora: sprawozdania z realizacji uchwał KC PZPR, referaty na konferencje partyjno-ekonomiczne, protokoły i notatki z narad, z lat 1953-1958, sygn. 1-17. 2. Dział Organizacji: organizacja Centralnego Zarządu i podległych zakładów, sprawy przejęcia Centralnego Zarządu Budowy Zakładów Chemicznych, z lat 1951-1958 [1959], sygn. 18-55. 3. Główny Księgowy: plany finansowe, bilanse Centralnego Zarządu i podległych jednostek, protokoły rewizji, z lat 1951-1958 [1959], sygn. 56-412. 4. Dział Zatrudnienia: plany zatrudnienia, akcja socjalna, analiza wypadków i chorób zawodowych, z lat 1951-1957, sygn. 413-449. 5. Dział Kontroli: sprawozdania z kontroli podległych jednostek, z lat 1951-1957, sygn. 450-460. II Dyrektor ds. Technicznych, z lat [1950] 1951-1958, sygn. 461-546. 1. Dział Postępu Technicznego: normy zakładowe, plany sprawozdania z prac badawczych, protokoły komisji wynalazczości, z lat [1950] 1951-1957, sygn. 461-512. 2. Dział Głównego Mechanika: protokoły narad wytwórczych, dokumentacja technologiczna, produkcja artykułów chemicznych, z lat 1951-1958, sygn. 513-531. 3. Dział Głównego Energetyka: plany i wskaźniki zużycia energii, bilanse energetyczne, z lat 1951-1957, sygn. 532-546. III Dyrektor ds. Planowania, z lat [1950] 1951-1958 [1960], sygn. 547-863. 1. Dział Planów Wieloletnich: palny wieloletnie Centralnego Zarządu i podległych jednostek, z lat 1951-1958 [1960], sygn. 547-573. 2. Dział Planów Technicznych: plany produkcji, z lat [1950] 1951-1958, sygn. 574-781. 3. Dział Analiz: sprawozdania opisowe i statystyczne, analizy ekonomiczne, z lat 1951-1958, sygn. 782-863. IV Dyrektor ds. Inwestycji, z lat 1951-1958, sygn. 864-954. 1. Dział Planowania Inwestycji: plany i sprawozdania inwestycyjne, z lat 1951-1958, sygn. 864-907. 2. Dział Wykonawstwa Inwestycji: budowa i rozbudowa zakładów, orzeczenia geotechniczne, z lat 1951-1958, sygn. 908-954. V. Dyrektor ds. Handlowych: organizacja zbytu, umowy, z lat 1953-1957, sygn. 955-977. VI Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – wypadki śmiertelne i ciężkie, z lat 1950-1958, sygn. 978-1042.

Dzieje twórcy:

W roku 1950 w związku z powołaniem urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego nastąpiła likwidacja Centralnego Zarządu Przemysłu Chemicznego. Utworzono szereg zarządów branżowych w tym Centralny Zarząd Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach. Podlegały mu zakłady azotowe w: Chorzowie, Knurowie, Kędzierzynie i Tarnowie, zakłady chemiczne w Oświęcimiu i Strzemieszycach, Zakłady Elektrod Węglowych w Raciborzu, Zakłady Koksochemiczne w Blachowni, Przedsiębiorstwo "Gazy Techniczne" w Gliwicach oraz inne zakłady branży chemicznej. W roku 1951 powołano do życia Instytut Syntezy Chemicznej, a w 1952 roku Biuro Projektów Syntezy Chemicznej w Gliwicach, które również podlegały pod CZPSCh. Następna poważna reorganizacja przemysłu została przeprowadzona w 1958 roku, kiedy to uległy likwidacji centralne zarządy. Na mocy Uchwały Rady Ministrów 354/58 z dnia 19. IX 1958 roku Centralny Zarząd Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach został przekształcony w Zjednoczenie Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1972]

Daty skrajne:

[1950] 1951-1958 [1960]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1950, 1951-1958, 1959-1960.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1042

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1042

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz - IZA, 1042 j.

KM 12.10.1989, 0014-5; decyzją KM 14.06.2011, 0010-3 akta kat. B-50 przekwalifikowano do kat. A i włączono do zespołu