Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Fermentacyjnego w Zabrzu

Sygnatura
15/291/0
Daty skrajne
1945-1951
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Bilanse Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Fermentacyjnego w Zabrzu, lata 1945-1951, sygn. 1-30; II. Plany i bilanse zakładów podległych Zjednoczeniu, lata 1945-1951, sygn. 31-286.

Dzieje twórcy:

Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Fermentacyjnego w Zabrzu zostało utworzone w październiku 1945 roku pod nazwą Zjednoczenie Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego w Zabrzu. Sprawowało nadzór nad browarami i zakładami przemysłu słodowniczego na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego, opolskiego oraz powiatów: kłodzkiego i bystrzyckiego. Podlegało mu 31 browarów i 14 słodowni. Od marca 1946 roku funkcjonowało jako Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Fermentacyjnego w Zabrzu. Rozszerzyło w tymże roku nadzór o zakłady z terenów województw krakowskiego i rzeszowskiego, za wyjątkiem słodowni w Oświęcimiu i Żywcu. Zakończyło działalność na mocy Dekretu o przedsiębiorstwach państwowych z 26 października 1950 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 18 z 1960 r., poz. 111). [na podstawie wstępu do inwentarza zespołu, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 2013]

Daty skrajne:

1945-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

286

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

286

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz - IZA, 286 j.

KM 10.10.2013, D.0002.5.2013