Sąd Obwodowy w Gliwicach

Sygnatura
15/16/0
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Rejestry handlowe spółek, spółdzielń, 1920-1945 [1946], sygn. 1-38. II. Rejestry handlowe osób fizycznych, 1920-1944, sygn. 39-99. III. Sprawy opiekuńcze, 1920-1945, sygn. 100-403. IV. Sprawy spadkowe, 1921-1945, sygn. 404-3655. Ia. Rejestry, 1900-1945, sygn. 3656-3705. IIIa. Sprawy opiekuńcze, 1916-1945, sygn. 3706-3717, 1/12. Dopływ: akta gruntowe, [1774] 1879-1945 [2013], 1-18 949, 1-8.

Dzieje twórcy:

Fryderyk Wilhelm IV rozporządzeniem z 02.01.1849 r. zniósł sądownictwo miejskie, patrymonialne i kościelne w sprawach cywilnych. Sądownictwo całkowicie upaństwowiono. Sądami pierwszej instancji były sądy miejskie (Stadtgerichte) w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, oraz powiatowe (Kreisgerichte) obejmujące cały powiat. W 1877 r. przeprowadzono następną reorganizację sądownictwa. Ustawą z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie, a powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte) jako sądy pierwszej instancji. Rozstrzygały one sprawy cywilne, których przedmiot sporu nie przekraczał 300 marek oraz sprawy karne (drobne przestępstwa i wykroczenia). Ponadto prowadziły sprawy opiekuńcze, testamentowe, spadkowe, gruntowe. Prowadziły też rejestry zrzeszeń, stowarzyszeń i rejestry handlowe. Działalność sądów obwodowych przetrwała na terenie Śląska do 1945 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1998]

Daty skrajne:

[1660-1878] 1879-1945 [1958]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1660-1878, 1660-1878, 1879-1945, 1879-1945, 1958-1958, 1958-1958.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht in Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

22681

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3718

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

348.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

11.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 3718 j.
spis roboczy Tak 7 j., 8j.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 18948 j.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 3718 j.
spis roboczy Tak 7 j., 8j.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 18948 j.

KM 14.12.1998, 0014-4