Prezydent Policji w Gliwicach

Sygnatura
15/13/0
Daty skrajne
[1921] 1923-1944
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej: zarządzenia i instrukcje dla policji granicznej, wykazy przejść, protokoły posiedzeń komisji granicznej, sprawozdania z kontroli granic i incydenty graniczne, likwidacja szkód granicznych, 1925-1943, sygn. 1-35, 2/1-12. 2. Sprawy dewizowe: korespondencja z urzędem celnym, zarządzenia dewizowe, 1934-1939, sygn. 36-38. 3. Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie, zmianę nazwisk: wnioski o zmianę nazwisk, wywiady policyjne dot. wnioskodawców, 1940-1944, sygn. 39-47, 43/1-7, 45/1-7. 4. Akta personalne funkcjonariuszy policji i działaczy SA, 1934-43, sygn. 48-51. 5. Sprawy różne - dzienniki oddziałów, akta dotyczące działalności dobroczynnej, powoływanie świadków: dzienniki oddziałów pomocniczych policji, wnioski i zezwolenia na prowadzenie działalności dobroczynnej, [1921] 1923-1941, sygn. 52-56. 6. Spis zdawczo-odbiorczy nr 1, 1936-1937, akta podręczne postępowania dyscyplinarnego, sygn. 1/1.

Dzieje twórcy:

Prezydia Policji w Niemczech są urzędami państwowymi, różnymi w różnych krajach związkowych. Zwykle poddane są Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Na czele Prezydium Policji stoi Prezydent Policji (w niektórych krajach Prezes). Prezydium Policji w Gliwicach zostało powołane Uchwałą Ministra Spraw Wewnętrznych z 31.05.1923 roku, na mocy paragrafu 2 Prawa o zarządzie policji z 11.03.1850 roku. Prezydium Policji w Gliwicach obejmowało swoim zasięgiem gminy miejskie Gliwic i Pyskowic, gminy ziemskie: Łabędy, Stare Gliwice, Niepaszyce, Przyszówkę i Czechowice, Bojków, Ligotę Zabrską, Żernicę, Wójtową Wieś, Ostropę, Żerniki, Szałszę, Czekanów, Ziemięcice, Świętoszowice, Przezchlebie, Karchowice i Boniowice; obwody dworskie: Zaolszany i Szobiszowice. Do powyższej uchwały Prezydent Rejencji Opolskiej wydał w dniu 18.06.1923 roku Regulamin dotyczący kompetencji nowo powołanego Prezydium. Objął on policję: porządkową, polityczną, paszportową i graniczną, drogową, kryminalną pożarową, ubezpieczeniową, sanitarną i weterynaryjną. Sprawy spornych kompetencji pomiędzy policją państwową a miejscową miał regulować Prezydent Rejencji.

Daty skrajne:

[1921] 1923-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1921, 1923-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Der Polizeipräsident in Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

83

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

82

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 82 j.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 1 j.

Kartoteka kwerendowa dla GKBZH