Wydział Powiatowy w Inowrocławiu

Sygnatura
7/3/0
Daty skrajne
[1801]1889 - 1919[1939]
Liczba serii
22
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły z wyborów, składy władz gminnych, ordynacja powiatowa, wykaz miejscowości, budżety powiatu, powołanie obwodów usc, założenia i szkice dotyczące budowy dróg, podziały tymczasowe wsi, statuty spółek wodno-melioracyjnych, wykazy zakładów przemysłowych, wyposażenie szpitala, korespondencja

Dzieje twórcy:

Wydział powiatowy ( Kreisaussschuss ) będący organem wykonawczym sejmiku powiatowego powołano do życia ustawą z dnia 19 maja 1889 r. Do jego kompetencji należało przygotowywanie uchwał sejmiku powiatowego, opiniowanie spraw przekazanych przez władze państwowe, mianowanie urzędników samorządowych i powiatowych, dokonywanie podziału podatków, opiniowanie spraw związanych z podziałem administracyjnym oraz nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego. Pruski Wydział Powiatowy w Inowrocławiu zakończył działalność w styczniu 1919 r.

Daty skrajne:

[1801]1889 - 1919[1939]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1871-1889, 1890-1919, 1920-1931.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuss Hohensalza

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

401

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

401

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza komputerowa IZA