Wydział Powiatowy w Mogilnie

Sygnatura
7/7/0
Daty skrajne
1887 - 1919 [1932]
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Statuty spółek wodno-melioracyjnych, korespondencja, wyciągi z akt katastralnych, korespondencja ( budowa mostów, funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego)

Dzieje twórcy:

Wydział powiatowy ( Kreisaussschuss ) będący organem wykonawczym sejmiku powiatowego powołanym do życia ustawą z dnia 19 maja 1889 r. Do jego kompetencji należało przygotowywanie uchwał sejmiku powiatowego, opiniowanie spraw przekazanych przez władze państwowe, mianowanie urzędników samorządowych i powiatowych, dokonywanie podziału podatków, opiniowanie spraw związanych z podziałem administracyjnym oraz nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego.Wydział powiatowy, jako sąd pierwszej instancji, rozpatrywał sprawy sporne sprawy administracyjne. Jego przewodniczącym był landrat

Daty skrajne:

1887 - 1919 [1932]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1887-1919, 1920-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuss Mogilno

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak