Wydział Powiatowy w Mogilnie

Sygnatura
7/8/0
Daty skrajne
[1900]1919 - 1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, wykazy sołtysów, budżety i sprawozdania rachunkowe gmin, lustracje, budżety Powiatowego Związku Samorządowego

Dzieje twórcy:

W województwie poznańskim, po 1919 r. sprawy samorządu powiatowego regulowała ordynacja powiatowa dla Prowincji Poznańskiej z dnia 20 grudnia 1828 ze zmianami w latach 1872 i 1881. Sejmik powiatowy wybierany na 4 lata zwoływany był każdorazowo przez będącego z urzędu przewodniczącym, starostę powiatowego. Sejmik dokonywał wyboru wydziału powiatowego organu wykonawczego i zarządzającego któremu także przewodniczył starosta. Do kompetencji wydziału należało zatrudnianie urzędników oraz kontrolowanie ich działalności, przygotowywanie uchwał sejmiku powiatowego oraz ich realizacja, jeśli nie zlecono tego specjalnym komisjom, dokonywanie podziału podatków oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego wprowadziła 5 letnią kadencję wydziału. Wydział Powiatowy w Mogilnie funkcjonował do pierwszych dni września 1939 r.

Daty skrajne:

[1900]1919 - 1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

25

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

25

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak