Sąd Obwodowy w Inowrocławiu

Sygnatura
7/14/0
Daty skrajne
[1720]1879 - 1919[1972]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Generalia, akta gruntowe, akta hipoteczne, testamenty, sprawy spadkowe, opieka nad nieletnimi dziećmi, księgi parcel, depozyty

Dzieje twórcy:

Podstawą prawną powołania sądów obwodowych, zwanych powiatowymi lub urzędowymi, była nowa ordynacja sądowa, która weszła w życie z dniem 1 października 1879 roku. Były to sądy pierwszej instancji , w obsadzie jednoosobowej, do kompetencji których należało spisywanie zeznań, ogłaszanie wyroków oraz wystawianie urzędowych dokumentów. Odwołania od decyzji sądów obwodowych można było wnosić do sądów apelacyjnych. Zmiany w organizacji sądownictwa nastąpiły w związku z wejściem w życie dekretu Naczelnika Państwa o tymczasowej organizacji byłej dzielnicy pruskiej z 1919 r. oraz rozporządzenia ministra b. dzielnicy pruskiej o urzędach i urzędnikach sądowych w byłej dzielnicy pruskiej z dnia 5 grudnia 1919 r.

Daty skrajne:

[1720]1879 - 1919[1972]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1720-1879, 1879-1919, 1920-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Hohensalza

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

16770

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5045

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

197.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

84.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak