Notariusz Fryderyk Reintzch w Trzemesznie

Sygnatura
7/44/0
Daty skrajne
1865 - 1872
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi notarialne

Dzieje twórcy:

Notariat działał w zaborze pruskim w oparciu o ordynację z 2. I.1899 r.; po odzyskaniu niepodległości początkowo obowiązywało ustawodawstwo pruskie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniami Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 11. X . 1919 r. oraz 8 .X.1921 r. Do zakresu kompetencji należało sporządzanie aktów notarialnych i poświadzeń, wydawanie wpisów i wypisów, przechowywanie w depozycie dokumentów, pieniędzy oraz papierówwartościowych. Kancelaria Fryderyka Reintzcha pracowała w Trzemesznie , w latach 1865-1872

Daty skrajne:

1865 - 1872

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1865-1872.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak