Akta m. Gniewkowa pow. Inowrocław

Sygnatura
7/56/0
Daty skrajne
1576; 1816 - 1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Okres staropolski – dokument wystawiony przez króla Stefana Batorego z 24 XI 1576 r. potwierdzający przywileje Gniewkowa Magistrat Gniewkowa (1818 - 1919 (1920) – 1304 j.a. Registratura I: wybory (parlament pruski, sejmik, wydział powiatowy, miejska rada), zarządzenia policyjne, migracje, spisy ludności, przekraczenie granicy rosyjskiej, towarzystwa (statuty, zebrania, członkowie), cenzura, koncesje budowlane, właściciele nieruchomości, działki budowlane, budowa ratusza i rzeźni, sprawy hipoteczne, rejestracja zakładów przemysłowych, policja przemysłowa, rzemiosło, handel, cechy, łowiectwo, leśnictwo, rolnictwo, hodowla, statystyka zwierząt, jarmarki, targi, ceny, lekarze, epidemie, sprawy sanitarne, Ochotnicza Straż Pożarna, ubezpieczenia, korporacja żydowska, kultura, utrzymanie dróg i mostów, włóczęgostwo, zbiórki uliczne, opis warunków geograficznych miasta Registratura II: organizacja, uchwały miejskiej rady, urzędnicy miejscy, budżet miasta, wyborcy, podatki, ewidencja nieruchomości, zakup gruntów, sprawy procesowe, zakłady miejskie, sprawy ubogich Registratura III: obsada parafii katolickich, kościół ewangelicki, finanse szkół wyznaniowych, nauczyciele, pomoce naukowe, remonty Registratura IV: zarządzenia policyjne, listy poborowych, pomoc dla rodzin wojskowych, zaopatrzenie Akta tajne: działalność polskich towarzystw, strajki Zarząd Miejski (1919-1939) Dział Ogólno-Organizacyjny: przepisy, zarządzenia, regulaminy, herb miasta, posiedzenia miejskiej rady i magistratu, urzędnicy, budżety, dochody miasta, pobór podatku, pożyczki, zakup nieruchomości, zakłady komu-nalne, rozbudowa miasta, utrzymanie dróg i mostów Dział Gospodarki Miejskiej: statystyka przemysłu, przejęcia zakładów przemysłowych, rzemiosło, posiadłości ziemskie, rolnictwo, spisy zwierząt, choroby, zwalczanie gruźlicy, wykazy pielęgniarek i położnych, drogi i place publiczne, zawody sportowe, jarmarki Dział Organizacyjny: stowarzyszenia i towarzystwa, sprawozdania sytuacyjne, wyborcy, cudzoziemcy, sprawy wyznaniowe, zezwolenia budowlane, wykazy budynków mieszkalnych, zaopatrzenie, notowania cen, rejestr pojazdów mechanicznych, listy poborowych, urzędnicy stanu cywilnego, obrona przeciwlotnicza, straż pożarna, obchody świąt narodowych, cmentarze Zarząd Miejski (1939-1940) 114 j.a.: zarządzenia, ewidencja ludności, przejęcia polskich przedsiębiorstw, wysiedlenia, przymusowe prace, zaopatrzenie w żywność, ceny, zakłady miejskie, podatki od nieruchomości, sprawy stanu cywilnego

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1576; 1816 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1576-1576, 1816-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2067

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2067

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

24.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

23.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak